Cars & Motor

Kaos na severu: Številne težave v lokalnem prometu

Quelle: SAT.1 NORDDEUTSCHLAND (Glomex)

Številnim potnikom v Schleswig-Holsteinu že beseda "vlak" dvigne utrip. Poškodovani vlaki, proge v slabem stanju, pomanjkanje usposobljenih delavcev - težave v lokalnem prometu v najsevernejši zvezni deželi so številne.